Przyszłość Może Być Dobra

Skuteczność Psychoterapii

 

Skuteczność Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu potwierdzają liczne badania empiryczne. Badania te dotyczą szerokiego spektrum zagadnień psychoterapii i poradnictwa psychologicznego, takich jak: zaburzenia psychiczne u dorosłych, dzieci, młodzieży, traumy, nadużywanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, trudności w relacjach partnerskich i małżeńskich, problemy rodzinne.

 

Ponadto Podejście Skoncentrowane Na Rozwiązaniu ma zastosowanie w obszarach wykraczających poza ramy terapeutyczne, gdyż z samej swej istoty koncentrowania się na rozwiązaniu służy przede wszystkim rozwojowi. Jest wykorzystywane w szkolnictwie, superwizji, coachingu, przywództwie czy mentoringu.

 

tel:  503-759-485 e-mail: kontakt@nowacki-terapia.pl